Güncel Yazılar
Ana Sayfa / Günlük Dualar / Hamd, Şükür Duası, Okunuşu ve Anlamı

Hamd, Şükür Duası, Okunuşu ve Anlamı

Hamd, Şükür Duâsı Okunuşu ve Anlamı

Her sabah bir kere “Allahümme mâ esbaha bî min nîmetim ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr” (11-12)  demeli ve her akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek, hepsini aynen okumalıdır.

Hamd ve Şükür Duası Okunuşu Arapça 11
Hamd ve Şükür Duası Okunuşu Arapça 11
Hamd ve Şükür Duası Okunuşu Arapça 12
Hamd ve Şükür Duası Okunuşu Arapça 12

 

Şükür Duasının Anlamı : “Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz.”

Peygamberimiz buyurdu ki, “Bu duâyı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü îfâ etmiş olur“. Abdestli okumak iyi olur ise de şart değildir. Her gün ve her gece okumalıdır.

Aşağıdaki videoda Cübbeli Ahmet Hocamızın sohbetinde de “Hamd, Şükür Duasının Okunuşu ve Anlamı” konusundan bahsedilmiştir.

Ayrıca Hamd ve şükür için şu duâ da okunmalıdır:  “El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E’ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr“. (14)

Hamd ve Şükür Duası Okunuşu Arapça 14
Hamd ve Şükür Duası Okunuşu Arapça 14

 

Anlamı : “Hamd, her hal­de ve dâi­mâ Al­la­ha mah­sus­tur. Ateş (Ce­hen­nem) eh­li­nin hâ­lin­den Al­la­ha sı­ğı­nı­rım.

Şu duâ da okunmalıdır: “Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân.” (53)

Hamd ve Şükür Duası Okunuşu Arapça 53
Hamd ve Şükür Duası Okunuşu Arapça 53

 

Anlamı : “İs­lâm ni­me­ti ve doğ­ru iman ve doğ­ru yol­da bu­lun­dur­du­ğu için Al­lah’a hamd ol­sun.

Bir Hadiste geçen başka bir Şükür Duası da şu şekildedir.

Peygamberimiz’in (sav.) şükretme maksadıyla gece namaz kıldığı, sevineceği bir haber aldığında hemen şükür secdesine kapandığı, kaynaklarda belirtilmektedir. Duaya -ve her önemli işe “elhamdulillah” diyerek, Allah’a hamd ederek başlamanın müstehap olduğunu belirten alimler beden ve kalp ile yapılan şükrün de en az dil ile yapılan dua ve tesbihler kadar önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ebu Ümame (RadıyAllahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (sav.) birçok dua okudu; fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

Ya Rasulallah ( Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) ! Pek çok dua okudun; biz onları ezberleyemedik“, dedik.
O zaman Rasulullah (sav.) şöyle buyurdu: “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Okunuşu : “Allahümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ne’ûzü bike min şerri meste’âzeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente’l Müsteân, ve aleyke’l belâğ, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Anlamı : “Allah’ım, Peygamberin Muhammed (sav.) ’in senden istediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed (sav.)’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahiret muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.
Tirmizi, Daavat 89

Hakkında: admin

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir