Güncel Yazılar
Ana Sayfa / Günlük Dualar / Yatarken Okunacak Dualar

Yatarken Okunacak Dualar

Yatarken Okunacak Dualar

Yatağa E’ûzü ve besmele okuyarak girilmelidir. Sağ yan üzerine kıbleye karşı yatmalı. Sağ avucunu sağ yanağın altına koymalı. E’ûzü besmele ile bir Ayet Elkürsi okumalı. Sonra her biri için besmele okuyarak, üç Gulhü (İhlas), sonra bir Fatiha, sonra birer defa iki Kul e’ûzüyü (Nas, Felak) okumalı. Sonra üç defa Estağfirullahel’azîm ellezi lâ ilâhe illâ hu okumalı ve üçüncüsüne el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh, ilave etmeli.

Tevekkeltü alellah. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” okumalı.

Yatarken Okunacak Dua Arapça
Yatarken Okunacak Dua Arapça

 

Allahümmagfirlî ve li-vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât” ve bir salevât-ı şerîfe ve bir “Allahümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.” ve üç veya on veya kırk yahut yetmiş kere istigfar ve bir kelime-i tevhîd okuyup, uyumalıdır.  AyrıcaYatarken Tebâreke ve Secde suresini okumak da çok faydalıdır.

dua

Hazreti Huzeyfe (r.a.) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yatmadan önce nasıl dua ettiklerini, uyanınca ise ne söylediklerini şöyle rivayet etmektedir: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) uyumak için yataklarına girdiklerinde şu duayı okurlardı: “Allahümme bi’smike emûtü ve ahyâ” Manası: Ya Rabbi kendimi sana teslim ederek, senin isminle uyur ve uyanırım.

Uyandıkları vakit ise de şöyle derlerdi: “Elhamdülillâhillezi ahyanâ ba’de emâtenâ ve ileyhi’n-nüşûr“. Manası: Bizi uyuduktan sonra uyandıran ve kendisine döneceğimiz Allah Tealaya hamd olsun. (Şemâl-i Şerif/281)(Buhari, Daavât; Buhari, Vudû‘ 75; Müslim, Zikir 56-58; Ebu Davud, Edeb 98)

Peygamber Efendimiz yatağa girmeden okunacak dua konusunda bir hadis i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Yatağına girdiğin zaman şöyle de :  “Eûzü bikelimâtilllâhit tammeti min ğadabihi ve ıkâbihi ve şerri ıbâdihi ve min hemezâtiş şeyâtîni ve en yahdurûni” Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez ve zarar verilmemeye layık olursun.” (Ebû Dâvud, Tıbb, 19; Tirmizî, Deavât, 90)

Anlamı : “Allah’ın her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine Onun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden (Allah’a) sığınırım.”

Gece Uyanınca Okunacak Dua

Peygamberimiz buyurdu ki: “Gece uyanınca, şu duayı okuyan, her istediğine nail olur : Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.” (46)

Gece Uyanınca Okunacak Dua 46
Gece Uyanınca Okunacak Dua 46

 

Yatarken Ayağın Kıbleye Gelmesi

Bütün Müslümanların her gün beş vakit namaz için durdukları bir yöndür. Her müslümanın sadece ibadet için yöneldiği kıbleye saygı göstermesi ve hürmet etmesi gerekir.
Bundan dolayı gerek yatarken, gerekse uyanıkken kıbleye karşı ayakları uzatmak mekruhtur, İslam adabına uygun düşmez. Bilhassa yatarken mümkün oldukça kıbleye karşı ayak uzatmamak lazımdır. Ancak yatağı başka türlü sermek mümkün olmuyor, ayak tarafı mecburen kıble tarafına geliyorsa, bunda bir zaruret olduğundan bir mahzur olmaz.

Hakkında: admin

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir