Güncel Yazılar
Ana Sayfa / Günlük Dualar / Şeytanın Vesvesesinden Fitneden Korunmak için Dualar

Şeytanın Vesvesesinden Fitneden Korunmak için Dualar

Şeytanın Vesvesesinden, Fitneden ve Her Türlü Zarardan Korunmak için

Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ürraûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! (22)

Şeytanın Vesvesesinden Korunmak için Dua Arapça 22
Şeytanın Vesvesesinden Korunmak için Dua Arapça 22

 

E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin. (25)

Şeytanın Vesvesesinden Korunmak için Dua Arapça 25
Şeytanın Vesvesesinden Korunmak için Dua Arapça 25

 

Bu duâ her sabâh ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veyâ yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytânların ve hayvanların zararından korur. Bir kimseye okurken, E’ûzü yerine (Ü’îzüke) denir. İki kişiye okurken (Ü’îzü-kümâ) denir. İkiden fazla kimseye okurken, (Ü’îzü-küm) demelidir.

Her Türlü Kötülük için Şu Dua da Okunmalıdır :
E’ûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti min şerri külli şeytânin ve hâmmatin. Ve min şerri külli effâkin kâzibetin. Ve min şerri külli gammâzin hâinetin. Ve min şerri külli aynin lâmmetin. Ve min şerri külli bid’atin dâlletin. (26)

Şeytanın Vesvesesinden Korunmak için Dua Arapça 26
Şeytanın Vesvesesinden Korunmak için Dua Arapça 26

 

Zarar ve kötülüklerden kurtulmak için “Eûzü bikelimâtillâhi-ttâmmâti min şerri mâ haleka.” (32) duâsını okuyan, bir yere gelince, o yerden kalkıncaya kadar zarar ve kötülüklerden kurtulur.

Şeytanın Vesvesesinden Korunmak için Dua Arapça 32
Şeytanın Vesvesesinden Korunmak için Dua Arapça 32

 

Bir hadîs-i şerîfde, “Birşeyden zarâr gören, abdest alıp iki rek’at nemâz kılsın! Sonra; Yâ Rabbî! Senden istiyorum. Senin âlemlere rahmet olan Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı vesîle kılarak sana yalvarıyorum. Yâ Muhammed! Dileğimi kabûl etmesi için Rabbime seni vesîle ediyorum. Yâ Rabbî! Onu bana şefâ’atcı et desin” buyuruldu

Fitneden korunmak için Okunacak Dualar :

Şeytan ve Düşman Şerrinden Korunmak için  Estagfirullah: beni af et yâ Rabbî demek ve “Allahümme innî e’ûzü bike min hemezâtişşeyâtîn” (49) okunmalı

Şeytan ve Düşman Şerrinden Korunma 49
Şeytan ve Düşman Şerrinden Korunma 49

 

ve sonra “Allahümme innî eûzü-bike min azâbil-kabri ve min azâbinnâr ve min fitnetil mahyâ velmemâti ve min fitnetil Mesîhiddeccâl.” (27) duâsı okunmalıdır. Bu dua tembellikten kurtulmak, haram, borç, fakirlik, kabir azabı, Cehennem ateşi, her türlü bela ve Deccal’in fitnesinden korunmak için okunur.

Fitneden korunmak için Okunacak Dualar Arapça 27
Fitneden korunmak için Okunacak Dualar Arapça 27

 

Resûlullahın, “Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni ileyke” (47) duasını okuduğunu imam-ı Muhammed bildiriyor.

Fitneden korunmak için Okunacak Dualar Arapça 47
Fitneden korunmak için Okunacak Dualar Arapça 47

 

Bu Duanın Anlamı, (Yâ Rabbî! Bana hayrlı işler yapmak, çirkin şeyleri terk etmek ve fakirleri sevmek nasip eyle! Kavmim arasında fitne çıkacağı istediğin zaman, fitneye karışmadan canımı al! Ya Rabbi, bana sevgini, seni sevenlerin sevgisini, sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini nasib et! ) demektir.

Hakkında: admin

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir