Güncel Yazılar
Ana Sayfa / Günlük Dualar / Yemek Duası

Yemek Duası

Yemek Duası, Yemek Duaları, Okunuşu, Anlamı

Bizlere sınırsız nimetler veren Allah (c.c.)’a hamd ve şükürler olsun. Rabbimizin bize verdiklerini düşündüğümüz zaman aslında ne kadar az şükür ettiğimizin de farkına varıyoruz. Her gün sabah, öğlen, akşam yemek yiyoruz, peki yemeklerden sonra dua ediyor muyuz? Yazımızın devamında sizler için derlediğimiz sofra, yemek dualarını bulabilirsiniz.

Yemeğe başlarken besmele çekmek yani “Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla)” demek ve sonunda “Elhamdülillah (Hamd (büyük övgü), Allah’a mahsustur)” demek sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Yemekten sonra, “El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min gayri havlin minna ve la kuvveh” duâsını okuyanın günahları affolur.”

“Bir kimse, yeyip içtikten sonra, “El hamdülillahillezi atameni ve eşbeani ve sakani ve ervani” duâsını okursa, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.”

Peygamber efendimiz yemekten sonra “El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin” duâsını okurdu.

Yemeklerden sonra, yukarıdaki duâları da içine alan şu duâyı okumak daha uygundur:  “El-hamdü-lillahillezi eşbeana ve ervana min-gayri-havlin minna ve la kuvveh. Allahümme atimhüm kema atamuna. Allahümmerzukna kalben takıyyen, mineşşirki beriyyen la kâfiren ve şekıyyen velhamdülülillahi rabbilalemin” (18)

Yemek Duası Arapça Okunuşu 18
Yemek Duası Arapça Okunuşu 18

 

Anlamı : “Bizim gücümüz kuvvetimiz olmadan, bizi nimetleri ile doyuran ve susuzluğumuzu gideren Allahü teâlâya hamd olsun. Ya Rabbi, bize bu yemeğin hazırlanmasında emeği geçen ve bize bu nimetleri ikram edenlere sen de ikram et. Ya Rabbi, bizim kalbimizi şirk ve kötülüklerden koru. Bizlere, dinimizin emirlerine uyan bir kalp nasip eyle.

Yemek Duası : Elhamdü lillah, Elhamdü lillah, Elhamdü lillahillezii et’amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn. Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve sahbihii ecmaıyn. Vağfu anne vağfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. Vağfu anne vağfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. Vağfu anne vağfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab. Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn, iftahilbaabe yaa Allah, iftahilbaabe yaa Allah, iftahilbaabe yaa Allah Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr. Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn. Allahümmec al devletenaa daaimen evleedenaa aalimen saaliha velaa tüsallit aleynaa zalimen. Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil fatiha.

Aşağıdaki video sayesinde Yemek Duasını izleyebilir ve ezberleyebilirsiniz.

Anlamı : Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur.
Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allah’a mahsustur.
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed (s.a.v.) ile O’nun al ve ashabının tamamı üzerine olsun.
Bizi afv eyle , bizi mağfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allah’ım ). sen bizim mevlamızsın; kafir kavimler üzerine- galip gelmemiz için – bize yardim eyle.( 3 kere )
Allah’ım rızkın ve fetihlerin her çeşidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) rahmet eyle.
Ey istediğine rızkı hesapsız olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazlıyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesapsız olarak rızk saç, ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.
Ya Allah ( hayra ait ) her kapıyı aç, Ya Allah ( hayra ait ) her kapıyı aç,  Ya Allah ( hayra ait ) her kapıyı aç, 
Ya Allah ya Kafi , ya Fettah , ya Müfettih ! Hayırlı olarak aç ( hayırlı fetihler nasip eyle )
Allah’ım bu yemeğin sahibi ve yiyenleri mağfiret buyur. Allah’ım onların devletlerini daim, evlatlarını alim, salih eyle.
Onlar üzerine zalimleri musallat etme !
Allah’ım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, -bize- bir çok nimetler fazlalaştır, noksanlaştırma!
Not : Yemeklerden sonra bu dua’ya devam edilen evde bereket kesilmez. Ve O ailenin çocukları anne ve babaya asi olmazlar.

Çeşitli Yemek Duaları ve Anlamları

Okunuşu : “Elhamdü lillâlillezi et’amenâ ve sekanâ ve cealenâ minel müslimin et’amene-Allâhü min taâm-il cenneti. Ve sekanâ-Âllâhü min şarâb-il kevseri ve zevvecnâ-Allâhu bihûril’ayni. Bi-hürmetil enbiyâi velmürseline velhamdü lillâhi Rabbil âlemin.”

Anlamı : “Bizleri yediren, içiren ve İslâmiyetle müşerref kılan Allâhü Teâlâ’ya şükürler olsun. Cümle peygamberlerin hakkı için bizleri Cennet taamından yedir, Kevser şurubundan içir ve Cenetteki Hurilerle evlendir. Âlemlerin Rabbi olan Allâhü Teâlâ’ya hamd olsun.”

Okunuşu : “Allahümmerzuknâ ıyşen bilâ belâin, ve amelen bilâ riyâin, ve dînen bilâ hevâin, ve afven bile ikâbin, ve mağfiraten bilâ azâbin, ve cenneten bilâ hisâbin, ve rü’yeten bilâ hicâbin, bilütfike ve keremike yâ ekremel ekremine veyâ erhamerrâhimin. Ni’meti celîlullah, bereketi halîlullah, şefaat yâ Resulellah. Elhamdülillâhillezi et’amenâ vesekânâ ve cealenâ minel-müslimin. Verahmetullahi ve berekâtühu alâ sâhibit-taâm vel-âkilin vel-hâdimin vel-hâzirin. Allahümme zid velâ tenkus bini’metike bihürmetil-fâtiha”

Anlamı : “Ey Allah’ım! Belâsız bir geçim, riyâsız bir amel, hevâsız bir din, cezasız bir af, azapsız bir bağışlama, hesapsız bir cennet ve perdesiz bir rü’yet ile bizi rızıklandır. Lütfunla ey keremlilerin en keremlisi ve ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah’ın celâletinin nimeti, Allah’ın Halil’inin bereketi, şefaat ey Allah’ın Resul’ü! Bize yedirip içiren ve bizi müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun! Allah’ın rahmeti ve bereketi yemek sahibine, yiyenlere, hizmet edenlere ve hazır olanlara olsun. Allah’ım! Nimetini çoğalt, eksiltme bihürmetil-fâtiha.”

Çocukların için Yemek Duası : 

Elhamdülillah Elhamdülillah
Bu nimeti veren ALLAH
Peygamberimiz Resulullah
Her yemekte derim BİSMİLLAH
Artsın eksilmesin
Taşsın dökülmesin
Hep afiyetle yensin
Geçmişlerin ruhu için
Sağlara selamet için
Bir de ALLAH rızası için
El-Fatiha

Çocukların Okuyabileceği Yemek Duası : 

Yemeğimi yemeden
El açtım Allahım sana
Akıl fikir doğruluk
İyi huylar ver bana
Yemezsem büyüyemem
Okuluma gidemem
Çabuk çabuk yiyelim
Yemeğimizi bitirelim
Bizi yaratan Allaha
Her zaman dua edelim
Amin

Yemekten sonra neden şükür etmeliyiz diye düşünüyorsanız aşağıdaki ayetlere bakınız.

“Ey insanlar! Allah’ın üzerinizde olan nimetlerini hatırlayın. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah’dan başka bir yaratıcı mı var? (Fatır suresi,17)
“Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah’a şükredin, eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız.” (Bakara suresi 172)
“Yine bir zaman Rabbiniz size şunu bildirmişti : And olsun ki, size verdiğim nimetlere şükrederseniz onu arttırırım. Ama nimetlerime karşı nankörlük ederseniz, azabım elbette çok şiddetlidir.”(İbrahim suresi,7)

 

Hakkında: admin

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir