Güncel Yazılar
Ana Sayfa / Günlük Dualar / Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dua

Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dua

Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak çeşitli dualar vardır. Bu duaların türkçe, latin harfleriyle okunuşunu ve anlamını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Okunuşu : Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! (22)

Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dua 22
Sıkıntılardan ve Borçlardan Kurtulmak için Okunacak Dua Arapça

 
Anlamı : Ey Rahim, Hafiz ve Rakib olan Allah’ım, Ey Kerim, Rauf, Azim, Halim ve Hay olan Allah’ım, Ey Her nefsin ne işlediğini/ne yaptığını bilen Hay ve Kayyum olan Allah’ım, Benim ile düşmanım arasındaki sorunu çöz.

Okunuşu : Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm. (23)

Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dua 23
Sıkıntılardan ve Borçlardan Kurtulmak için Okunacak Dua Arapça

 
Anlamı : Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Azametli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve güzel Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Geçim Sıkıntısından Kurtulmak için Okunacak Dua;

Okunuşu : Allâhümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hüzni ve eûzü bike minel-aczi vel-keseli ve eûzü bike minel-cübni vel-buhli ve eûzü bike min ğalebetid-deynî ve kahrir-ricâli.
Anlamı : Allah’ım, üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından (artmasından) ve insanların kahrından sana sığınırım.

Aşağıdaki videoda Cübbeli Ahmet Hocamızın sohbetinde de “Sıkıntılardan, Borçlardan Kurtulmak için Okunacak Dua” konusundan bahsedilmiştir.

Hadis-i şeriflerde buyruldu ki : “İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır”
Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”
La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır”
“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”

sikintilardan-ve-borclardan-kurtulmak-icin-okunacak
Sıkıntılardan ve Borçlardan Kurtulmak için Okunacak Dua Arapça

 

“Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”
“Sabah-Akşam İhlas ve *Muavvizeteyni üçer defa oku! Bunlar, bütün belaları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.”

Muavvizeteyn Ne Demek? : Felak ve Nas surelerinin ikisine birden verilen isimdir. Muavvizeteyn, Allah’a sığınmayı gösteren iki sure demektir. Bu iki surede Allah, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün korkunç ve zararlı şeylerden kendisine sığınmamızı emretmiştir.

“Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i” okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.”

Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dua hasbiyallahu
Sıkıntılardan ve Borçlardan Kurtulmak için Okunacak Dua Arapça

 
İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.

Aşağıdaki videoda Nihat Hatipoğlu Hocamızın sohbetinde de “Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dua” konusundan bahsedilmiştir.

Hakkında: admin

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir