Güncel Yazılar
Ana Sayfa / Günlük Dualar / İman Duası

İman Duası

İman Duası ve Anlamı

Okunuşu : Allahümme innî e’üzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-ma la-a’lemü inneke ente allamülguyûb. (Sabah ve akşam okumalıdır.) (1)

iman duası 01

Anlamı : Allah’ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek koştumsa beni affet, sen her şeyi bilirsin.

Bu duâyı sabah namazından sonra okuyanın imanla ruhunu teslim edeceği bildirildi
Okunuşu : Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh (41)

iman duası 41

İmanla ölmek için, “Yâ Allah yâ Allah yâ hayyü yâ kayûmü yâ zelcelâli vel ikrâm, es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûr-i ma’rifetike ebeden yâ Allah yâ Allah.”(38) duâsı okunmalıdır.

iman duası 38

Namazdan Sonra Okunacak İman Duası

Okunuşu : Rabbena la tüziğ kulubena bade iz hedeytena ve heblena mil le- dünke rahmeten inneke ente’l-Vehhab.

Anlamı : Allah’ım, Sen bizleri doğru yola sevkedip imana muvaffak kıldıktan sonra kalplerimizi batıl ve kötü yola saptırmaktan koru ve bizlere ilahi katından rahmet ihsan eyle, zira Sen ihsanı bol ve bağışlayıcısın.  Al-i imran

La ilahe illallahul mevcudu bikülli zaman. La İlahe illallahul ma’budu bi külli mekan. La ilahe illallahul ma’rufü bi külli ihsan. la ilahe illallahul mezkuru bi külli lisan. La ilahe illallahu külle yevmin hüve fişe’nin. La ilahe illallahul emanül eman min zevalil iman ve min şerri’şşeytan. Ya kadimel ihsan ya ğafuru ya ğufranü bi rahmetike ya erhamerrahimine ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmaine ya Allah ya Allah.

Bu İman duası aynı zamanda Sabah ve akşam okunmalı ve de özellikle hastalık anında bu duaya devam edilmesi tavsiye edilir. Bu dua’yı ihlasla okumak ve bu dua’nın önemine inanmak gerektir. bu dua vesilesi ile Allah (c.c) Hz.’lerinin Cemalini görme şerefi ile müjdeleniyor. Bu dua bizler için manevi bir kale sayılacaktır ve de İmanımızı kuvvetlendirecektir.

Kalp de imanın sabit kalması için Okunacak Dualar

Bunun için, Resûlullah her zaman, “Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik” (20) duâsını okurdu.
iman duası 20

Anlamı : Ey büyük Allahım! Kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dîninde sâbit kıl, yâni dîninden döndürme, ayırma! demektir.

Tecdid-i İman Duası

Okunuşu : Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah, ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah, âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh.  (54)

iman duası 54

Tecdid-i Nikah Duası (İman ve Nikah Tazeleme):
Okunuşu : Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne ven-nikaha tecdîden bikavli la ilahe illallah Muhammedün Resulullah (2)

iman duası 02

Anlamı :  Ya Rabbi, la ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum.

Hakkında: admin

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir