Güncel Yazılar

Dert ve Beladan Kurtulmak için Okunacak Dua

Dert ve beladan kurtulmak için okunacak dua’lar nelerdir? Yazımızın devamında bu duaları bulabilirsiniz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Birinize dert ve belâ gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ Onu muhakkak kurtarır.” Okunuşu : Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn. (15) Anlamı : Senden başka hak ma’bud yoktur. Seni tenzih ederim. …

Devamı »

Sıkıntılardan Kurtulmak için Okunacak Dua

Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak çeşitli dualar vardır. Bu duaların türkçe, latin harfleriyle okunuşunu ve anlamını yazımızın devamında bulabilirsiniz. Okunuşu : Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! (22)   Anlamı : Ey Rahim, Hafiz ve Rakib olan Allah’ım, Ey Kerim, Rauf, Azim, …

Devamı »

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” (9) çok okumalıdır. Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda kavuşmak için beşyüz kere “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” ile evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerife okuyup duâ etmelidir”. Korkulu Zamanlarda …

Devamı »

Doğruyu ve Yanlışı Öğrenme Duası

Doğruyu ve Yanlışı Öğrenme Duası neden okunur? Fani bir kul olarak bu dünya’da hatalarımız olabilir, bazı zamanlar doğru ile yanlışı ayırt edemeyebiliriz ve hatalar kaçınılmaz olur. Bizlerin üzerine düşen şey hayatımızın her anında olduğu gibi Yaradan Rabbimize sığınmak ve O’na dua etmektir.   Doğruyu ve yanlışı öğrenme duası Türkçe Okunuşu: …

Devamı »

Af ve Mağfiret için Dua

Af ve Mağfiret Dualarına başlamadan önce Af ve Mağfiret kelimelerinin anlamını ve arasındaki farkı öğrenelim. Af: Günaha ceza vermemektir. Mağfiret ise: tamamen örtmektir. Bazı zaman bir günaha ceza verilmekten vazgeçilir ama günah açıklanır ve yüze vurulur. İşte bu aftır. Mağfirette ise, günah açıklanmaz ve yüze vurulmaz. Günahtan tamamen vazgeçilir. Mesela, birisi …

Devamı »

İstiğfar Duası

İstiğfar Ne Demek; af dilemek, niyaz etmek, tevbe etmek, yalvarmak anlamına gelir. İstiğfar Duası önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir. (Gusül abdesti almak sünnettir.) Gusül …

Devamı »

İman Duası

İman Duası ve Anlamı Okunuşu : Allahümme innî e’üzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-ma la-a’lemü inneke ente allamülguyûb. (Sabah ve akşam okumalıdır.) (1) Anlamı : Allah’ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek koştumsa beni affet, sen her şeyi bilirsin. Bu duâyı sabah namazından sonra okuyanın …

Devamı »