Güncel Yazılar
Ana Sayfa / Peygamberlerin Duaları / Hz. İbrahim’in Duası

Hz. İbrahim’in Duası

Hz ibrahimin Duası :

Azim sahibi peygamberlerden biri olan Hz. İbrahim (a.s.); tanrı diye putlara tapan kavmini tevhide (Allah’ın bir tek ilah olduğu inancına) çağırmış, putperestlikle mücadele etmiştir. Bu mücadele sürecinde putperest hükümdar Nemrut tarafından ateşe atılmış, ancak ilahi lütfa mazhar olmuş, ateş onu yakmamış, güllük gülistanlık olmuştur. İşte bu ulu Peygamberin Kur’an’da bize örnek olacak duaları zikredilmiştir. İbrahim Peygamberin beş ayrı duası şöyledir

1 – 

Hz ibrahimin Duası Arapça 1
Hz ibrahimin Duası Arapça 1

 

Okunuşu : “Rabbi! Heblî hukmevve elhıknî bissâlihîn.

Anlamı : “Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlihler arasına dâhil et.” (Şu’arâ, 26/83)

2 –

Hz ibrahimin Duası Arapça 2
Hz ibrahimin Duası Arapça 2

 

Okunuşu : “Rabbi! Heblî mines-sâlihîn

Anlamı :  “Ey Rabbim! Bana sâlihlerden (bir oğul) ihsan et!” (Sâffât,  37/100)

3 – 

Hz ibrahimin Duası Arapça 3 (Rabbicalni Duası)
Hz ibrahimin Duası Arapça 3 (Rabbicalni Duası)

 

Okunuşu : “Rabbic’alnî mükîmes-salâti ve min zürriyyetî Rabbenâ ve tekabbel du’âe

Anlamı :  “Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!” (İbrahim, 14/40)

4 –

Hz ibrahimin Duası Arapça 4 (Rabbenağfirli Duası)
Hz ibrahimin Duası Arapça 4 (Rabbenağfirli Duası)

 

Okunuşu: “Rabbene’ğfirlî veli-vâlideyye ve lilmü’minîne yevme yegûmül-hısâb.

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve mü’minleri bağışla!” (İbrahim, 14/41)

5 – İbrahim (a.s.), oğlu İsmail (a.s.) ile Kâbe’yi inşa edince şöyle dua etmişlerdir:

Hz ibrahimin Duası Arapça 5
Hz ibrahimin Duası Arapça 5

 

Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemî’ul-‘alîm. Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyyetinâ ümmetem müslimetelleke ve erinâ menâsikenâ ve tüb ‘aleynâ inneke entet-tevvâbürrahîm.

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur, hiç şüphesiz Sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz! Hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.” (Bakara, 2/128)

Hz ibrahim duasında hangi istekleri dile getirmiştir (Listesi) :

– Hikmet,

– Salihler arasında olma,

– Salih / Müslüman evlat,

– İbadetlerinin kabul edilmesi,

– Dualarının kabul edilmesi,

– Neslinin Müslüman olması,

– İman ve İslâm’da sebat,

– Tövbesinin kabul edilmesi,

– Affedilmesi.

İbrahim peygamber, kendisi için dua ettiği gibi, anne babası, nesli ve bütün müminler için de dua etmiş, kendisi gibi onların mümin olmalarını, imanda sebat etmelerini ve ahirette bağışlanmalarını istemiştir. Bu dualar Kur’an’da zikredilmek suretiyle biz müminlere yol gösterilmiş, nasıl dua edeceğimiz, duada neler isteyeceğimiz öğretilmiştir.

Hakkında: admin

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir